views 82

Madem ki istiyorsun öyleyse durma git
Beni düþünme rahat ol yalnýz kalabilirim
Sen de bilirsin hiçbir þey sonsuza dek sürmez
Hatta her an yeniden sevebilirim

Olmazdý ben de biliyorum haklýsýn haydi git
Korkma seninle gerçekten dost olabilirim
Aslýnda ben de uzun zamandan beridir sana
Ayrýlmak istediðimi söylemedim haydi git

Git...
Git...
Git... me dur ne olursun
Gitme kal yalan söyledim
Doðru deðil ayrýlýða daha hiç hazýr deðilim
Aramýzda yaþanacak yarým kalan birþeyler var
Gitme dur daha þimdiden deliler gibi özledim

Ýkimiz için de doðru olan böylesi git
Ýnan bana sandýðýn kadar üzgün deðilim
Ýçimde yepyeni bir hayata baþlamanýn
Sevinci ve heyecaný var artýk git

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct