views 111

Bir Çocuk Sevdim

Sezen Aksu


Bir çocuk gördüm uzaklarda
Gözleri kederli hatta korkulu
Her þeye raðmen biraz gülümsedi çocuk
Sýcak sade ama biraz kuþkulu

Bir çocuk sevdim uzaklarda
Sanýyordum ki onun özlemi de buydu
O ise bir bakýþta beni örtülerimden
Yalnýzca ve yalnýzca duygularýyla soydu

Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Þimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okþadý birer birer
Gizli bir ümide sarýlarak biraz küskün

Bir çocuk gördüm uzaklarda
Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti
Ellerinde yaþlý zaman demetleri
Daha önce denenmemiþ yeni bir yol seçti

Bir çocuk sevdim uzaklarda
Bir elinde yarýn öbür elinde dün
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün
Dünyanýn haline bakýp güldü geçti

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct