views 77

Çocuklar Gibi

Sezen Aksu


Bende hiç tükenmez bir hayat vardý
Kýrlara yayýlan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hýzla çarpardý
Göðsümün içinde ateþ var gibi

Baþýný göðsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarýnda dolaþsýn elim
Bir gün aðlayalým bir gün gülelim
Seviþen yaramaz çocuklar gibi

Hissedince sana vurulduðumu
Anladým ne kadar yorulduðumu
Sakinleþtiðimi durulduðumu
Denize dökülen bir pýnar gibi

Sözün þiirlerin en mükemmelidir
Senden baþkasýný seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct