Ne hükümran kalýr
Ne zulüm ne de kin
Öz deðil dostlar
Öz deðil bu biçim
Kullarýn kullara
ettiðini etmiyor
En zalim harý ateþim
Bugün dua ettim
Hepimiz için
Yüce tanrý bizleri
Affetsin
Ne para ne pul
Ne iktidar ne güç
Bu deðil gerçek
Bu deðil gerçek
Bu kavga
Hayýrsýz bir düþ
Uyanýr neslim
Uyanýr elbet
Bugün dua ettim
Hepimiz için
Yüce tanrý insaný
Affetsin

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct