Ne zaman canýn yansa bu kadar derinden
Sanýrsýn mümkün deðil bir daha üzülmen
Ne inat ne gözü kara ne dayanýklý yürek
Acýyor ayný yerden herþeye raðmen

Ne akýl kar ediyor ne fikir o sýrada
Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda

Yaralý tepeden týrnaða herkes yaralý
Alýþýlmýyor acýya yok kaidesi kuralý
Kanayýp ne kadar tutabilirsin gül uðruna dikeni
Ne gelen anladý ne giden olaný biteni

Adýyorum aþka geri kalanýmý
Suya söyledim gitti yalanýmý
Aþkýn da en hesapsýz kitapsýz olanýný
Yaþamazsam kara kaplýya kaydedin beni (2x)

Ne zaman canýn yansa bu kadar derinden
Sanýrsýn mümkün deðil bir daha üzülmen
Ne inat ne gözü kara ne dayanýklý yürek
Acýyor ayný yerden herþeye raðmen

Ne akýl kar ediyor ne fikir o sýrada
Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda

Yaralý tepeden týrnaða herkes yaralý
Alýþýlmýyor acýya yok kaidesi kuralý
Kanayýp ne kadar tutabilirsin gül uðruna dikeni
Ne gelen anladý ne giden olaný biteni

Adýyorum aþka geri kalanýmý
Suya söyledim gitti yalanýmý
Aþkýn da en hesapsýz kitapsýz olanýný
Yaþamazsam kara kaplýya kaydedin beni (2x)

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct