White Person

SS501

vistas 509

Salchag gamun ibsul narul jina mon san barabodud torajin no
We mari obnunji (mari obnunji) nungiltara dagason maum morunchoghago
Jongil gurimja balgil momchwo sogil bamse orobuthun gil irado
Na dan han gorume (dan hangorume) ne gyothuro dagason maum ne nunbid bomyo

Sesangun be alright usum han gadughan i gyoul, be alright misoro nungil gorumyo
Ijen han gyoulsog noui mam gyothe hangsang byonhamobnun nunsarami doeojulgoya

Nege momchun shison kumman gathun jinan gyoul yagsog ijodamyon
Na babo gathdago (babo gathdago) torajin ne borul buthdulgo nunun hwasalpyo
Chodnun neridon nal bam joyonghan ne sone dun jonhwagi barabomyo
Na muorhenyago tudoldenun saram gathulka noui ibsullo

Dagaga be alright, idero hengboghan i gyoul be alright, misoro nungil gorumyo
Ijen han gyoulsog naui mamsoge hangsang byonhamobnun ne sarangul dama dulgo

Hayan nunbid sahinun uri chuogun
Gyoul ibgim soge segigo
Uril hyanghe bichunun gyoulmisoe
Du palbollyo insahe
Everything alright

Sesangun be alright usum han gadughan i gyoul, be alright misoro nungil gorumyo
Ijen hangyoul sog naui mamsoge hangsang byonhamobnun ne sarangul dama dulgoya
Be alright, idero hengboghan i gyoul, be alright misro nungil gorumyo

Ijen hangyoul sog noui mamgyothe hangsang byonhamobnun nunsarami doeo julkoya
Ijen hangyoul sog noui mamgyothe hangsang byonhamobnun nunsarami doeo julkoya.