Most played

See all
 1. Świat mych snów
 2. Bez ciemnoœci nie ma snów
 3. Bez oddechu
 4. Bez Pozegnania
 5. Bliscy znajomi
 6. Bo mam Ciebie
 7. Cisza
 8. Czekaj¹c na s³oñce
 9. Czy wiesz
 10. Dla Ciebie
 11. Do nieba
 12. Gdy zostanę w życiu sam
 13. Gdy zostanê w ¿yciu sam
 14. Gdyby nie Ty
 15. Gorzkie łzy
 16. I tylko zostañ ze mn¹
 17. Jest taki dzieñ
 18. Jeszcze jedna noc
 19. Ju¿ nie wierzê
 20. Już nie wierzę