Che guata jhagüi ayuvo peteï pyjharevé pe
che ruvaitï pococa re co tuyá rïrï pa mí;
cherechá rejhe voí oguapy pe tape yképe
jha ayujhú co caraí, ñaimo´ãva guyrati.

Buenos días jha´é ichupé pe jhendápe añemboyávo
che sombrero aipe´á jha aguajhé aipo yopy
Güendía jhina che ra´y jhe´í cheve opu´avo
jha che póre ipoyáïvo, jhetymá ñezú yevy.

(¡Aicheyara!) jha´é che mbegüemi che py´a pype
ajhechá co tujami etereí nga icane´ó
jha iyïkere ma aguapy laurel mi yero´á guype
jha iñe´éma añandú oitypecá che corazö.

Sapy´ante co äsë peteí ñeporandú pe
jha jha´é coicha ichupé ¿López-re pa nde che rú?
-Si señor; o contestá iñe´ë marangatúpe
¡Jha jhetá avé umi cambá re media luna aiporú!
-Checo jhina che ra´y veterano del setenta
upe guerra ramo ché veinte año aroguatá
jha orejhegüí cu oicó vaecué upe Batallón 40
cu "Caballería lancero" tembiguái kyjhïye jhá.

Amó Sauce, Tuyutí, Boquerón jha Riachuelo;
che aicó ñorairö jhapé ¡che po´á güinte aicové!
jha umírupi ajhechá mi upe Díaz jha Caballero
cambá cuera pe oityrö jha ojheyárö jhendagüe.

Ndeco oimene che buen hijo, rejhecharö che tuyáma
co´ã ndeve amombe´úva icatú nde reroviai
pero aveí icatúnte, cuatiápe rejhecháma
mamó mamópa raca´é pe alianza aú ocái.

Jhetá mi co nde mitã che ajhechá jhendy jha ogueva
co che retã racjhupápe jheta ara mi ndakéi
jha amó Curupayty pe royapó la ipotingueva
El veintidós de setiembre del año sesenta y seis.

Upeva upe ñorairö, arecova che resápe
Curupayty jha´erö ikyrïiva che py´á
jha ajhechava miñaë ayïkyiro umi cambá pe
jha irariva alazán ari upe Díaz ¡fuego! omandá.

Co´etï soró guivé rojhechama upe jhysyiva
aipó escuadra brasilera ñande y´re ojhu´a´í
jha uperö la ñande trompa Sargento Cándido Silva
i corneta pe ombopú: Camiseta pyta´í.

-¿Jhetamí pa nde che rú upero la ñande cuera?
¡Mamópico che ra´y! cinco mil eté roimé:
jha aliado veinte mil, en columna jhenyhéva
cu tucúicha opa oyo´ari opytava i cuzugué.

Ñaimo´ánte aipo juicio oitypátava pe ara
upe piña jha metralla amandáu cha ocucúi
camiseta pytá´í ndoicuaávai aicheyara
jha upe ore artillería, mbovy'mi ndo pytu´ui.

Rejhechasé co cuimba´é Paraguay mbovy oyapóva
upe ñure iñasaiva aliado re´ongué
rejhenduco ipyajhëva, jha cambá oyajhe´óva
jha argentino ojheréiva laminé yurú poré.

Pero bueno che ra´y apevénte amombe´úta
tecotevëma ajhasá ipucúco che rapé
sapy´ante a sacoi´ita jha nde roga pe ayúta
amombe´ú pavo ndeve López tiempo pe guaré.

-Jha co´aga pa che rú, ¿mamoité rejhó reína?
-carai cuera rendápe paraguaïpe sapy´a
aguajhëne agã jheránte na mombyry veima jhina
pytu´ú tu´ú pe ajhata che cangy co nde mitã.

-Jha neí mante che rú: ne ñe´ë opytá che acãme
jhetaité mba´é porã nde yurú gui ajhendú
nde aveí reyojhúma, sesenta y seis año jhápe
nde loá vaerã oime peteí mita´á pyajhú.

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct