vistas 478

Maria Soliña

Teresa Salgueiro


pólos camiños de cangas
a voz do vento xemía:
ai, qué soliña quedache,
Maria Soliña.

Nos areales de cangas
muros de noite se erguiam:
ai, qué soliña quedache,
Maria Soliña.

As ondas do mar de cangas
Acedos ecos traguian:
ai, qué soliña quedache,
Maria Soliña