vistas 546

Song For Great Satan

VOCALOID


Makkura oshiro ha utai masu
Bokuto isshoni utai masu
Bokuno nochini mane oshite
Makkura oshiro ha utai masu

Tottenshan Ton Poppopopo~
Fu Pue Pa Po Hohhohoho~
Diomi~nya No~mo~
Tatte-tta Wanna~

Boogie-boogie
Itazura suki no waruiyatsu kite ru
Boogie-boogie
Waruiyatsu utai masu
Bokuto isshoni utai masu
Makkura oshiro mo mane oshite
Bokura isshoni utai masu

Boogie-boogie~
Tottenshan Ton~
Fu Pue Pa Po Hohhohoho~
Boogie-boogie~
Dio~
Tatte-tta Wanna~

Waruiyatsu yattsuketa
Makka nayatsuga yattsuketa
Hajimeha masshiro na yatsudatta
Makka nayatsuha tabe rareta
Makkura oshiro ni tabe rareta

Yodarewo tara shitamakkurao shiro no kuchi
wo kirei ni nugui teagemashou!

Boogie-boogie
Nakigoe ga kiko enaikedo utai masu
Makkura oshiro ga mane oshite
Nochi karatsuite utai masu

Tottenshan Ton Poppopopo~
Fu Pue Pa Po Hohhohoho~
Diomi~nya No~mo~
Tatte-tta Wanna~

Tottenshan Ton Poppopopo~
Fu Pue Pa Po Hohhohoho~
Diomi~nya No~mo~
Tatte-tta Wanna~

Tottenshan Ton Poppopopo~
Fu Pue Pa Po Hohhohoho~
Diomi~nya No~mo~
Tatte-tta Wanna~