visualizaciones de letras 321

Generalens Visa

Vreeswijk Cornelis

{define Bb base-fret 6 frets 1 3 3 2 1 1}
{define Eb base-fret 6 frets - 1 3 3 3 1}
{define F7 base-fret 8 frets - 1 3 1 3 1}
{define C7 base-fret 8 frets 1 3 1 2 1 1}

I F[Bb]latland bor dom f[Eb]lata, i L[F7]atland bor doml[Bb]ata
i Krigland bor dom k[Eb]rigiska så d[C7]är är allting v[F7]äl
Dom l[Bb]ata ska vi d[Eb]räpa, dom g[F7]år blott kring ochs[Bb]kräpa
Dom flata har vi t[Eb]änkt oss att v[C7]i ska slå ih[F7]jäl
av [Bb]ideel[F7]la s[Bb]käl

I Slöland bor dom slöa, i Döland bor dom döa
i Raskland bor dom raska, dom slöar aldrig till
Dom döda ska vi bränna, dom vill vi icke känna
Dom slöa ska vi spöa så snart dom sitter still
sen gör dom som vi vill

I Krigland bor dom flesta, dom krigar för det mesta
Dom kämpar flera år i sträck, sen vilar dom två dar
Deras medaljer blänker, dom sitter när dom tänker
Dom sitter på den kroppsdel där hjärnan säta har
säg kan du gissa var?

När generaler tala blir rösterna nasala
Dom stirrar stint på kartorna, men grips dom av panik
då blundar dom och pekar, kommandoropen ekar
Dom lyfter sina kikare och kommer med kritik
och räknar sina lik

I Blåland bor dom blåa, i Gråland bor dom gråa
i Tyskland bor den bruna byxans bleka herremän
Ser jag den bruna färgen ryser jag in i märgen
Och hör du taktfast stöveltramp så är det dom, min vän
för dom marscherar än!

Agregar a la playlist Tamaño Acordes Imprimir Corregir Enviar la traducción

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Vreeswijk Cornelis e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500


Opções de seleção