views 21

Ioeinu palieku tave
Nepyk
Ioeinu palieku tave
Atleisk
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièio medus
Norëjau atneoti tau
Ið pievo io pievo laukinio bièio medaus
Bet neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièiu medus
Gal kada nors suprasi tu
Kà norëjau tau pasakyt tada
Gal kada nors suprasi tu
Kad be pievø nebus medaus
Ir gal tada vël sugráðiu ao
Uþ lango vël lis lietus
Ir gal tada vël bitës neo
Medo mums

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct