views 28

Netvaø se tak na mì, že jsi - netvaø se tak na mì, že jsi
Netvaø se tak na mì, že jsi úplnì blbá holka
Netvaø se tak na mì, jak se - netvaø se tak na mì, jak se
Netvaø se tak na mì, jak se -jenom ïábel kouká
Mìl jsem tì poslat spát - to se vùbec nemìlo stát
Teï vo tom budu psát - nikdy jsem tì nemìl rád
Netvaø se tak na mé, že jsi - netvaø se tak na mì, že jsi
Netvaø se tak na mì, že jsi úplnì blbá holka, blbá holka,
blbá holka
Netvaø se tak na mì, jak se - netvaø se tak na mì, jak se
Netvaø se tak na mì, jak se -jenom ïábel kouká, ïábel
kouká, ïábel kouká
Na netopýru vodlítá nenabitá
a její máma nekoneènì prudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
zletilá dáma už se ze sna budí - tak jó
Netvaø se tak na mì, že jsi -
netvaø se tak na mì, že jsi
Netvaø se tak na mì, že jsi úplnì blbá holka
Netvaø se tak na mì, jak se -
netvaø se tak na mì, jak se
Netvaø se tak na mì, jak se -jenom ïábel kouká
Mìl jsem tì poslat spát -
to se vùbec nemìlo stát
Ted' vo tom budu psát -
nikdy jsem tì nemìl rád
Na netopýru vodiítá nenabitá
a její máma nekoneènì prudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
zletilá dáma už se ze sna budí
Na netopýru vodlítá nenabitá
dvoudenní fáma zamrká a nudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
rohy a køídla - svatozáø mì studí
ze sna budí - co má bejt má se stát - to mám rád
- co má bejt má se stát - to mám rád

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct