Ogiya Diya (Hanberul Tago)

Wong Faye


Ogiya diya ridume michyo hanberul tago hana doeo mungchyo
jigum hanbon punirado gippume michyo
ogiya diya ridume michyora naiyagara pogpomankhum nomchyora
julgoum bane betojinun usum ban gurumwiro
ollatan josan halbe yonggam nomu igo tojyoborin bulge mognun kodgam
haha usobwa na hoparul nolbhyora haha usobwa ni gabparul pyobwara
aga tonagara oyo tonagagora sulphumdo gadgo yogshimdo gajyoga
aga tonagara oyo tonagagora aphumdo gadgo mame yogdo gadgo gagora
ogiya diya ridume norul jyo hanberul tago ije hanadoeo orunchog

Sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya
sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya

Jagnyone wadon Ji Woniega tongbajirul ibgo to waguna
hiphope chwihe daril jobnunguna nuga nal biusodu negalgirul chadnun na
do I can not I don't give a ungga microphone in rock in it
segyejori bakkwinun jayone bobchigchorom dangyonhan ne balgirun ne aphgirul magginun
ije nomu nujoji
nomanchi mullogara shigiwa jiltu amuri tarawado nan gyesog jilju
gyesog pebe handahedo onjendan igil su iji narul yathjabe bongon nouio kun shilsu

Ije twio kongchung kongchung palkumchiga mongdul jongdoro ni aphuro morirul hundul
ije twio kongchung kongchung palkumchiga mongdul jongdoro ni aphuro morirul hundul

Sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya
sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya

Majimag yodolmadiwa jongjunghan insa
ne yogirul da durojun modudul gamsahamyo noreye kuthmamurin irohge handa
gaunde gomji now pyonghwaui sangjing nunaphuro gyonugo cholkog ni parul jangjinunji
then follow the one hana dul set say pyonghwa hana dul set pyonghwa

Sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya
sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya
sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya
sonul podchyo chonjangwiro hunduro hundul cholsogkung ogiya diya

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct