visualizaciones de letras 239

ÝþTe ÖYle BirþEy

Yasar

Hani bir yaðmur yaðar da bazen
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani þimþekler çakar peþinden
Ýþte öyle birþey...

Seni düþündüm dün akþam yine
Sonsuz bir umut doldu içime
Bir de kendimi düþündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma

Hani ýssýz bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir þarký söyler içinden
Ýþte öyle birþey

Hani eski bir resme bakarken
Hani yýllarý sayar da insan
Hani gözleri dolar ya birden
Ýþte öyle birþey

Seni düþündüm dün akþam yine
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Bir de kendimi düþündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma

Hani yýldýzlar yanýp sönerken
Hani bir yýldýz kayar da insan
Hani bir telaþ duyar ya birden
Ýþte öyle birþey

Hani bir yaðmur yaðar da bazen
Hani gök gürler ya arkasýndan
Hani þimþekler çakar peþinden
Ýþte öyle birþey

Agregar a la playlist Tamaño Acordes Imprimir Corregir Enviar la traducción

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Yasar e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500


Opções de seleção