Ani hu etz me'od zaken usva yamim
ra'iti kvar ruchot azot ure'amim
atah aleh katan mitnoe'a
batu'ach be'atzmo, hakol yode'a
kach itcha tzeidah laderech, et nisyoni
al tezal'zel, ulai zeh kol mah sheyesh li
ki yesh yamim yafim hakol pore'ach
veyesh sha'ot kashot hakol bore'ach

Tach'zik chazak aleh katan sheli
ki lo tamid hakol bachutz bahir
veru'ach sa'ar vesufah karah
tiz'kor vetit'chazek ani itcha!
Tach'zik chazak aleh katan sheli.

Ve'lo tamid hakol nachon hakol muvan
chaim zeh lo shi'ur cheshbon zeh gam miv'chan
achshav aleh katan hakol ragu'a
ach merachok ulai anan magi'a
kach itcha tzeidah laderech, et birkati
chatzi hakos hi mele'ah tiz'kor tamid
uk'shehashemesh el hayam shoka'at
al tid'ag machar hi shuv zorachat!

Tach'zik chazak aleh katan sheli...

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct