Bir yaðmur damlasýna sordum seni
Bilmiyor neredesin bu gece
Ellerim uzanýr gökyüzüne
Biçare dönersin diye
Þarkýlar seni arýyor
Neredesin sen
Kollarým bomboþ bekliyor
Sevgiler sana doðru bütün yollarý kapanmýþ
Kalbime sýzan o gözyaþýnýn yolu týkanmýþ
O güzel günler geçmiþten birer sararmýþ sayfa
Satýrlar silinmiþ
Kalbimde kor ateþler býraktýn sen giderken
Yana yana kül olmuþ
Þarkýlar bizi anýyor
Nerede o aþklar
Kollarým bomboþ bekliyor

Söz-Müzik: Bora Öztoprak

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct