Rüzgarýn türkülerini fýsýldýyor aðaçlar
Yorgun gecelerde
Sessiz bir þehrin uyuyan karanlýðý
Farkýnda bile deðil korkularýn
Bir bebeðin feryadý duvarýn ardýnda
Ýþte umudun uyuyan sesi
Ve iþte hayatýn uyuyan rengi
Gözler gördükçe kalpler çarptýkça
Muttluluðu bile yeter o gül koktukça
Doðmalý aþklar aþýklar sarýlmalý
Bir þiirin korkusuz dizelerinde
Umutlarý zaman zaman
Kaybederim aman aman
Boþuna aðlamam bilesin
Yalnýz da deðilim böyle her zaman

Söz-Müzik: Bora Öztoprak

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct