views 55

Deee-Lite Theme

Deee Lite


Are You Ready?.....NOoooo

From the global village
in the age of communication
New York City
Go Go Go Go Go Go Go Go
Funky Town
(Deeeeeeeee-Lite) (Deeeeeeee-Lite)
Huh...Cool
Real
Fresh
Mmmmmm.....Mmmmmm....mmmm.....mmmm....mmmm
New York City
Deeeeeeeeeee-eeeee-eeee-eeeee Lite
Deeeeeeeeeee-eeeee-eeee-eeee-eee Lite
Let's hear it!!!!

Add to playlist Size Tab Print Correct