Di chissu che babbu ci ha lacátu
la meddu palti ti sei presa
lu muntiggiu rúiu cu lu súaru
li àcchi sulcini lu trau mannu
e m'hai laccatu monti múccju e zirichèlti.

Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa
e tuttu chissu che v'era 'ndrentu
li piri butìrro e l'oltu cultiato
e dapói di sei mesi che mi n'era 'ndatu
parìa un campusantu bumbaldatu.

Ti ni sei andatu a campà cun
li signuri fènditi comandà da to mudderi
e li soldi di babbu l'hai spesi
tutti in cosi boni, midicini e giornali
che to fiddòlu a cattr'anni aja jà l'ucchjali.

Ma me muddèri campa da signora
a me fiddòlu cunnosci più di milli paráuli
la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera
e li toi fiddòli so brutti di tarra
e di lozzu e andaràni a cuiuàssi a a calche ziràccu.

Candu tu sei paltutu suldatu piagnii come unu stèddu
e da li babbi di li toi amanti t'ha salvatu tu fratèddu
e si lu curàggiu che t'è filmatu è sempre chiddu
chill'èmu a vidi in piazza ca l'ha più tostu lu murro
e pa lu stantu ponimi la faccia in culu.

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct
Written by: Fabrizio De André / Massimo Bubola. Isn't this right? Let us know.