vistas 7.793

Yeshua

Fernandinho


Yeshua
Yeshua
Yeshua
Yeshua

Vem saltando sobre os montes
De Jerusalém
Sou tua Noiva apaixonada
Te esperando para dançar

Yeshua
Yeshua
Yeshua
Yeshua

Vem saltando sobre os montes
De jerusalém
Sou tua Noiva apaixonada
Te esperando para dançar