vistas 96
traducción automática vía Revisar la traducción

CHIRIBIM

Ksheharabi sof kol sof hechlit isha lakachat
Hit'asfu hachasidim lir'ot et hamutzlachat
Et harabi sha'alu
"Mma nedunya titen la?"
Az hashiv lahem harav
"Eten la ma she'ein la"

Chiribim chiribom
Chiribim bom bom bom
Bom bo bom
Chiribim chiribom
Chiribim bom bom bom
Bom bo bom

Hu yom yom nasa tfila la'el shebashamyim
Hi yom yom bishla lo lokshen
vetafra garbayim
Layla layla et hatris lisgor haya ozer la
Vesham'u hachasidim
ketzad hu mezamer la -

Chiribim...

Kach avru mispar shanim
nas'u kulam kapayim
Ho rabenu matai sof sof nishte itcha lechayim
Vedavka lasimcha hazot hizmin harav otanu
Umibno asher nolad
mila achat shamanu

Chiribim...

CHIRIBIM

Ksheharabi sof sof kol isha hechlit lakachat
Hit'asfu hachasidim lir'ot et hamutzlachat
Et haraba sha'alu
"Mma nedunya que Titen?"
Az hashiv Lahem Harav
"Eten she'ein ma la la"

Chiribim chiribom
Chiribim bueno bueno bueno
Pues bien bo
Chiribim chiribom
Chiribim bueno bueno bueno
Pues bien bo

Hu Yom Yom nasa tfila la'el shebashamyim
Hola yom yom bishla que lokshen
vetafra garbayim
Layla Layla Ozer et la Haya Hatra lisgor
Vesham'u hachasidim
ketzad mezamer su es -

Chiribim ...

Kach avru Mizpa shanim
nas'u Kulam kapayim
Ho Rabbenu matar sof sof Nishta ITCHA lechayim
Vedavka lasimcha hazot hizmin Harav otanu
Umibno asher Nolad
mila Achat shamanu

Chiribim ...