Teirake kaini Kiribati
Anene ma te kakatonga
Tauraoi nakon te nwioko
Ma ni buokia aomata
Tauaninne n te raoiroi
Tangiria aoma ta nako
Tauani nne n te raoiroi
Tangiria aomata

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaaiin abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba
Ma ni wakina te kab'aia
Ma n neboa i eta abara
Ma ni wakina te kab'aia
Ma n neboa abara

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira
Nakon taai aika i maira
Buokira ni baim ae akoi
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai
Kaka baia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct