Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

God i givim ples ia long yumi
Yumi glat tumas long hem
Yumi strong mo yumi fri long hem
Yumi brata evriwan!

Yumi, Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

Plante fasin blong bifo i stap
Plante fasin blong tedei
Be yumi i olsem wan nomo
Hemia fasin blong yumi!

Yumi, Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

Yumi save plante wok i stap
Long ol aelan blong yumi
God i help em yumi evriwan
Hemi papa blong yumi

Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct