Gönlüme bir ateþ düþtü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeði umar ha umar umar
Elleri ak yumuk yumuk , ojeli týrnaklarý
Nerelere gizlesin þu avucum nasýrlarý
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak baþladým ben sevmeye
Ayaðýnda uzun etek dalga dalga saçlarý
Ustam seslendi uzaktan oðlum al takýmlarý
Bi romanda okumuþtum buna benzer bir þeyi
Cildi parlak kaðýt kaplý, pahalý bir kitaptý
Ne olmuþ nasýl olmuþsa aþýk olmuþtu genç kýz
Yine böyle bir durumda tamirci çýrapýna
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumlarý
Arkasý kuþlu aynamda taradým saçlarýmý
Gelecekti bugün geri arabayý almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapýdan
Öylece bakakaldým gözümü ayýrmadan
Arabanýn kapýsýný açtým , açtým girsin içeri
Kalktý hilal kaþlarý sordu kim bu serseri
Çekti gitti arabayla egzozuna boðuldum
Gözümde tomurcuk yaþlar aðýr aðýr doðruldum
Ustam geldi sýrtýma vurdu unut dedi romanlarý
Ýþçisin sen iþçi kal giy dedi tulumlarý

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct