vistas 20.196
Foto del artista Raphael

Hava Naguila

Raphael


Hava naguila, hava naguila, hava nagila venishmecha.
Hava naguila, hava naguila, hava nagila venishmecha.
Hava neranena, hava neranena, hava neranena venishmecha.
Hava neranena, hava neranena, hava neranena venishmecha.
Uru, uru achim, uru achim belev sameach, uru achim belev sameach.
Uru achim belev sameach, uru achim belev sameach.
Uru achiiiiiim, uru achiiiiiim, belev sameeeeaaaaach.

Hava naguila, hava naguila, hava nagila venishmecha.
Hava naguila, hava naguila, hava nagila venishmecha.
Hava neranena, hava neranena, hava neranena venishmecha.
Hava neranena, hava neranena, hava neranena venishmecha.
Uru, uru achim, uru achim belev sameach, uru achim belev sameach.
Uru achim belev sameach, uru achim belev sameach.
Uru achiiiiiim, uru achiiiiiim, belev sameeeeaaaaach.