Yürüyorum hasretin acýnýn üstüne
Sýðmýyorum dünyaya dar geliyor
Geceler mi uzadý?bu karanlýk ne?
Gönlümün bayramlarý þenliði söndü
Seni kimler aldý kimler öpüyor seni
Dudaðýnda dilinde ellerin izi var
Deli gözlerin gelir aklýma
Gülüþün,öpüþün iç çekiþin gelir
Seni kimler aldý
Kimler öpüyor seni
Dudaðýnda dilinde ellerin izi var...

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct