views 71

Ikinci Bahar

Sezen Aksu


ÝKÝNCÝ BAHAR

Gamze gamze bir gülüver þimdi
Beni göðsüne alýver þimdi
Mevsimi geldi susadým aþka
Benimle bir bütün oluver þimdi
Ýkinci bahar yaþýyor ömrüm
Gel benim yarim oluver þimdi
Seni gül gibi öpe koklaya
Gözümden, dilimden sakýnýr saklar
Bugünki aklýmla severim þimdi
Þiirler þarkýlar söyleyerek
Mehtabý birlikte seyrederek
Benimle bir dünya kuruver þimdi

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct