views 44

Namluna dayanýr yola dalarsýn
Duruþun bakýþýn yaman be Ali
Boþuna tetiði ne kurcalarsýn
Var daha ateþe zaman be Ali

Yýllanmýþ bir çýnar pusuluk yerin
Nerdeyse gelcek beklediklerin
Var iki atýmlýk caný kederin
Desene iþleri duman be Ali

Onu sen büyüt de selvi boyunca
Kendini ellere versin o gonca
Sözüme kanmadý vurdu uyunca
Göynündü gözünü yuman be Ali

Duruyor iki genç ne hoþ yanyana
Bir kurþun kadýna bir de çobana
Dinlesin orman yýllarca Ali

Görünce uzanmýþ yar kucaðýna
Boynunu dolamýþ zülfü baðýna
Kurþunu kahpeye atacaðýna
Kendine çevirdin aman be Ali

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct