views 69

Sizin alýnýz al inandým
Morunuz mor inandým
Tanrýnýz büyük amenna
Þiiriniz adamakýllý þiir
Dumaný da caba
Dumaný da caba
Dumaný da caba
Dumaný da caba

Bütün aðaçlarla uyuþmuþum
Kalabalýk ha olmuþ ha olmamýþ
Sokaklarda yitirmiþ cebimde bulmuþum
Ama sokaklar þöyleymiþ
Sokaklar þöyleymiþ
Aðaçlar böyleymiþ
Sokaklar þöyleymiþ
Aðaçlar böyleymiþ

Ama sizin adýnýz ne
Benim dengemi bozmayýnýz
Ama sizin adýnýz ne
Benim dengemi bozmayýnýz

Sokaklar þöyleymiþ
Aðaçlar böyleymiþ
Sokaklar þöyleymiþ
Aðaçlar böyleymiþ

Aþkým da deðiþebilir gerçeklerim de
Pýrýl pýrýl dalgalý bir denize karþý
Yan gelmiþim diz boyu sulara
Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum
Hiçbirinizle döðüþemem
Siz ne derseniz deyiniz
Benim bir gizli bildiðim var
Sizin alýnýz al inandým
Morunuz mor inandým
Ben tam kendime göre
Ben tam dünyaya göre
Ama sizin adýnýz ne
Benim dengemi bozmayýnýz

Sokaklar þöyleymiþ
Aðaçlar böyleymiþ...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct