visualizaciones de letras 994

SalýNa SalýNa Sinsice

Tarkan

Sýradan bir akþamüstü
Durgun bir pazar günüydü
Ben bedbaht dolanýrken aylak aylak
Olan oldu aniden

Bir telaþ sardý mahalleyi
Böylesini gözler hiç görmedi
Tutuldum bu afet bir içim su
Allahým rüya mý bu?

Sen baþa bela dilber
Her derde deva esmer
Salýna salýna sinsice
Girdin kanýma gizlice

Belindeki kemer olayým
Saçýndaki toka olayým
Nefesin olup içine dolayým
Ez geç yürüdüðün yollar olayým
(iste kölen olayým)

Sensiz geçen günlere düþman oldum
Bittim, mahvoldum yar deli gönlüm
tarumar
Uzat elini aþk yolunda kayboldum
Düþtüm dillere bir ümit ver
eriyorum yar
eriyorum yar

Lyrics & Music: Tarkan

Agregar a la playlist Tamaño Acordes Imprimir Corregir

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Tarkan e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500


Opções de seleção