views 51

Ba3id El Layali

Amr Diab & Khaled


Aaaah ba3edd ellayaly
aaaah ba3edd ellayaly
AAAH BA3ED ELLAYALY
WEL AYYAM… MEN SHO2I ELEIK
WALLAAH EZZAY YHOON 3ALEIK
KOLL SHEE2… FEL BO3D

AAAAH BASHTA2LAK YA '3ALI
ENTA FEIN… BANDAH 3ALEIK
WALLAAH WA7ASHOONI KTEER 3ENEEK
MA32OOL NESEET EL WA3D

BAAAN 7OBBI LEEK
FSNEEN BE3AD WFRAA2
WHAAN ALBI 3ALEEK
TERMEEH BEIN NAR W3AZAB

ERGA3 LEYYA '7ALAS MUSH ADER… 7ABEEBI
RODD B2AYY KALAM LAW ADER… 7ABEEBI
WALLA BA7EBBO WHAFDAL A7EBBO… 7ABEEBI
ARRAB '7ALLI LBO3DAK A'7ER… 7ABEEBI
ERGA3 LEYYA '7ALAS MUSH ADER… 7ABEEBI
RODD B2AYY KALAM LAW ADER… 7ABEEBI
WALLA BA7EBBO WHAFDAL A7EBBO… 7ABEEBI
ARRAB '7ALLI LBO3DAK A'7ER… 7ABEEBI

AAAH BA3ED ELLAYALY
WEL AYYAM… MEN SHO2I ELEIK
WALLAAH EZZAY YHOON 3ALEIK
KOLL SHEE2… FEL BO3D
aaah ba3edd ellayaly

FAAAT ADD EEH
WALA YOOOM EDERT ANSAAAK
WLEEH EL DONIA LEEEH
YA 7ABEEBI… BA3EED WA'7DAK

ANA MUSH ADER 3ALA NESYANAK… 7ABEEBI
MEEN FEL DONIA 7AYEMLA MAKANAK… 7ABEEBI
WALLA BA7EBBO WHAFDAL A7EBBO… 7ABEEBI
NEFSI ARTA7 ANA BEIN A7DANAK… 7ABEEBI

ANA MUSH ADER 3ALA NESYANAK… 7ABEEBI
MEEN FEL DONIA 7AYEMLA MAKANAK… 7ABEEBI
WALLA BA7EBBO WHAFDAL A7EBBO… 7ABEEBI
NEFSI ARTA7 ANA BEIN A7DANAK… 7ABEEBI

AAAH BA3ED ELLAYALY
WEL AYYAM… MEN SHO2I ELEIK
WALLAAH EZZAY YHOON 3ALEIK
KOLL SHEE2… FEL BO3D

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct