views 151

Ya Habibi La

Amr Diab & Khaled


MA32OOL HA2OLLAK ROO7
MEN '3ER MAKOON MAGROO7
WALA BA2I 3ALA 7AGA
LA2 DANTA MUSH 3AREF

MA32OOL TSADDA2 ABEE3
MEN '3ER MATOOH WALA ADEE3
WALA A'7AFSH MEN 7AGA
LA2 DANTA MUSH 3AREF

BA3DAK HA7ESS BMEEN?
MA32OOLA 7OBB SNEEN
YE'7LAS F'3AMDET 3EIN?
YA 7ABEEBI LAAAA

LA LA LA LAAA
LA W2ALF LAAA
DANA ALBI BA3D '3YABAK TAH
LAW BELKALAM
NENSA EL ALAAM
DA MAKANSH AL WALA 3ASHE2 AAH

MA32OOL 7ABEEBI MSHEET
MA32OOL FAKERNI NSEET
LAW ALBI AAL 7AGA
MEN GAR7O ALHALAK

DANA LAMMA KONT BA2OOL
BA2SOD KALAMI Y6OOL
YEMKEN T2OOL 7AGA
ASMA3HA ASFALAK

BA3DAK HA7ESS BMEEN
MA32OOLA 7OBB SNEEN
YE'7LAS F'3AMDET 3EIN
YA 7ABEEBI LAAAA

LA LA LA LAAA
LA W2ALF LAAA
DANA ALBI BA3D '3YABAK TAH
LAW BELKALAM
NENSA EL ALAAM
DA MAKANSH AL WALA 3ASHE2 AAH

LA LA LA LAAA
LA W2ALF LAAA
DANA ALBI BA3D '3YABAK TAH
LAW BELKALAM
NENSA EL ALAAM
DA MAKANSH AL WALA 3ASHE2 AAH

LA LA LA LAAA
LA W2ALF LAAA
DANA ALBI BA3D '3YABAK TAH
LAW BELKALAM
NENSA EL ALAAM
DA MAKANSH AL WALA 3ASHE2 AAH

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct