Vítr zmìn zaèíná vát, kdy¾ dopadá kladivo
Oèistí zem otcu mých, kdy¾ noc v den se promòení
Na¹í ctí je na¹e vìrnost, buh hromu nám sílu dá
Cítim svazek s rodnou zemí, vzít si ji zpìt pøi¹el èas

Severní vítr nese pozdrav v¹em zbytkum hrdých národú
Teï pøi¹el èas spojit síly své v boji za slávu a budoucnost

Jako symbol dávných mýtu odvekého bratrství
Vìèný boj oheò a led ocel zbraní proti l¾ím
V bojích kdy krev zemi barví, jenom silní pøe¾ijí
Legiony nesmrtelných impéria praotcu

Severní vítr nese pozdrav v¹em vìrným zbytkum hrdých národú
Teï pøi¹el èas spojit síly své v boji za slávu a budoucnost

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct