Yumi, yumi, yumi I glat blong talem se
Yumi, yumi, yumi I man blong vanuatu!

God I givim ples ia long yumi
Yumi glat tumas long hem
Yumi strong mo yumi fri long hem
Yumi brata evriwan!

Yumi, yumi, yumi, yumi I glat blong talem se
Yumi, yumi, yumi I man blong Vanuatu!

Plante fasin blong bifo I stap
Plante fasin blong tedei
Be yumi I olsem wan nomo
Hemia fasin blong yumi!

Yumi, yumi, yumi, yumi I glat blong talem se
Yumi, yumi, yumi I man blong Vanuatu!

Yumi save plante wok I stap
Long ol aelan blong yumi
God I help em yumi evriwan
Hemi papa blong yumi

Yumi, yumi, yumi I glat blong talem se
Yumi, yumi, yumi I man blong Vanuatu!

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct