Šwneibac, šwneibac
Aṕsuaa ryçkwyncwa
Aṕsny azyḩa̋an
Ašˊa kazţwaz
Aṕsuaa ryçkwyncwa
Ahaķwiţraz
Ašˊa kazţwaz
Aṕsuaa ryçkwyncwa

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada
O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoup
Uara uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho
Gei-šˊhei ryṕšźara zaṕšnylaz
Žwlar lamysla iḩarakoit

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Rerašˊa
Narţaa riira-ziirou
Afyrhacwa Ran-Guašˊa
Aṕsyntwyla-iṕšˊoč atwyla
Zhy zdinyḩwalaz Ancwa
Zķˊyšyķwasala imòashˊo gyloup
Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa

Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aišˊcwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕš
Ḩhyup iaḩhymšwo
Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar
Igyleit ḩamra
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrgˊa
Anra-aḩšara
Šˊardaamţa, Aṕsynra

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct