Kostely v pekelném ohni
Oltáøe od krve
Zlomené køesanské køiže
A svati lidé bez duše

Bilé ovce na kusy rozsekané
Hlavy svatých otcù na kopi nabodané
Jeptisky z kláštera vyhnané
A na chátrajicich hrobech zneuctené

Svaté pismo spálené
Rová epocha zaèiná
Peklo na zem vstupuje
A vše svaté musi byt znièeno

Já se ti stavim na odpor
Já poslal ïábla na zem
Já budu twým pánem
A ty budeš mým otrokem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvýn katem
Ty prase køesanské
Kvùli tobé jsem poslal peklo na zem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvým katem!!!

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct