Udeøime znovu a rychle
Na crahy našeho lidu
Osud tohoto národa
Bude veden ohnìm našich pøedkù

My jusme vìèným svìtlem
A budoucnosti této zemì
Naše síla a hrdpst
Pozvedne vše èeské

Ones slunce a svìtlo
V našich srdcich žije
Dnes ještì nám zùstala
Historie této zemì

Pohanské meèe a slovanský duch
Mocnì a se ctí pozvedli trùn
Tak jake kdysi dávno
Èeský král mùj

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct