Gün aðrýnca kalkamaz birden
O yattýðý sert, kuru yerinden
Bir baþ aðrýsý ense kökünde
Acýr kendine, baþlar yeniden

Her kadehte bin isyan þahlanýr
Bir isim bir aþk daha silinir yine gönlünden

Her tüketilmiþ sarhoþ geceden
Tek þey anýmsar eski günlerden
Bir çift mahsun göz, uysal hüzünlü
Biraz kaderci, ürkek, çekingen

Her an koþardý caný yürekte
Ne zaman isteyip arasa en uzak yerlerden

Ve ayrýlýklar bitmez öðütür
Ve gölgeler siner ömrüne kaçar kendinden
Ve ayrýlýklar bitmez öðütür
Ve gölgeler siner ömrüne kaçarak kendinden

Yýllardan beri hep o hayali
Taþýr sýrtýnda bir yük misali
Sarar piþmanlýk þöyle inceden
Yorgun utançlý, baþlar yeniden

Her kadehte bin isyan þahlanýr
Bir isim bir aþk daha silinir yine gönlünden

Ve ayrýlýklar bitmez öðütür
Ve gölgeler siner ömrüne kaçar kendinden

Ve ayrýlýklar bitmez öðütür
Ve gölgeler siner ömrüne kaçarak kendinden

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct