views 20

Wiem, ¿e mam
Podobny z tob¹ smak
Ty i ja
Co za wstyd
Tak ja mam
W kieszeni s³oñca dwa
Rozgrzejê z Tob¹ ca³y œwiat
Chcê byœ Ty
Krzycza³a na mnie dziœ
Poplu³a moj¹ twarz
Mówi³a na mnie z³y
Bêdê zawsze tam gdzie Ty
Nie bêdê mówi³ nic
Bêdê mówi³ to co chcesz
Rozp³aczê siê
Tak ja mam
W kieszeni s³oñca dwa
Rozgrzejê z Tob¹ ca³y œwiat

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct