views 16

Na Mojej Twarzy

Negatyw


Na mojej twarzy œlad
Wczorajszych Twoich myœli
Nie bêdê w nocy spa³
Telefon dawno zgas³
Na stole wczorajsza herbata
Nikt nie wypi³ jej
Œniadania nie zjad³em
Zapomnia³em zjeœæ
Tak, tak to Ty
Zmêczona kiedy œpisz
Zamykasz przede mn¹ drzwi
Zamykasz umys³ mój

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct