views 22

Na Mojej Ulicy

Negatyw


Na mojej ulicy ktoœ mówi³, ¿e jestem nikim
Nikim
Nie mogê chodziæ, nie mogê czytaæ
Nie mogê kupowaæ, nie mogê jeœæ, jeœæ
Ci¹gle uciekam, ci¹gle wariujê
Ci¹gle siê kryjê, ci¹gle pijê, pijê
Wszyscy patrz¹ i mówi¹, wszyscy patrz¹ i mówi¹
Jak Wy, jak Wy
Na Twojej ulicy ktoœ mówi³, ¿e jesteœ nikim
Nikim
Nie mo¿esz chodziæ, nie mo¿esz czytaæ
Nie mo¿esz kupowaæ, nie mo¿esz jeœæ, jeœæ
Ci¹gle uciekasz, ci¹gle wariujesz
Ci¹gle siêkryjesz, ci¹gle pijesz, pijesz
Wszyscy patrz¹ i mówi¹, wszyscy patrz¹ i mówi¹
Zrób coœ ze sob¹ ( razy 4 )

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct