views 23

Mleko

Negatyw


Œpij, œpij a ja
Czekaæ bêdê gdy wstaniesz
Pójdziemy gdzieœ daleko
Pójdziemy gdzieœ po mleko
Wpad³em w strasznie g³êboki sen
Po takim jakim cz³owiek
Nigdy nie pamiêta
Kiedy by³ z³y
Œpij, œpij a ja
Czekaæ bêdê gdy wstaniesz
Pójdziemy gdzieœ daleko
Pójdziemy gdzieœ po mleko
Mleko….
Mleko……

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct