O sensin , o sensin
Süzülür sabahlar
Uyanýr hatýralar
Gelir Ýyonya'dan
Ýzmir'in sokaklarýna
Yasemin kokusuyla
Geçmiþin dokusuyla
Ayrýlýk korkusuyla
Sarýlýr boynuna

Çaðýrýr usulca
Unutulmuþ saf çocukluðum
Gülümser ilk aþkým
Hemen hafifler burukluðum
Ben oralarda doðdum
Köklerim o topraklarda
Tarihin sýrlarýyla
Ölmek isterim orada

Acýlar , yaslar
Gizlenir kuytulara
Sonra günahlar
Uzanýr uykulara
Mehtap yol vermez
Karanlýk pusulara
Baþlar sularda akþam

Acýlar , yaslar
Gizlenir kuytulara
Sonra günahlar
Uzanýr uykulara
Mehtap yol vermez
Karanlýk pusulara
Baþlar sularda ihtiþam

Aþklar emniyette
Aþklar Artemis'te
Gece kavuþurken
Güne ilk güneþlere
Yasemin kokusuyla
Geçmiþin dokusuyla
Ayrýlýk korkusuyla
Girer koynuma

Acýlar , yaslar
Gizlenir kuytulara
Sonra günahlar
Uzanýr uykulara
Mehtap yol vermez
Karanlýk pusulara
Baþlar sularda akþam
Acýlar , yaslar
Gizlenir kuytulara
Sonra günahlar
Uzanýr uykulara
Mehtap yol vermez
Karanlýk pusulara
Baþlar sularda ihtiþam

O sensin , o sensin
Sen...

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct